" " " "

ข้อกำหนดและเงื่อนไข fittoday.info 

การยอมรับข้อกำหนด

1.1 การใช้บริการของเว็บไซต์ fittoday.info จะถือว่าคุณยอมรับและเห็นชอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดทุกประการก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเรา

การใช้บริการ

2.1 คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีเพื่อใช้บริการของเรา

2.2 คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเมื่อทำการลงทะเบียนและใช้บริการ

2.3 คุณต้องใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องและปราศจากการละเมิดกฎหมายหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม

ลิขสิทธิ์และเนื้อหา

3.1 การเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ fittoday.info เป็นลิขสิทธิ์ของเราหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการทำซ้ำ แก้ไข หรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือเจ้าของลิขสิทธิ์

3.2 คุณตกลงที่จะไม่เผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

3.3 เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความรับผิดชอบและความเสี่ยง

4.1 การใช้บริการของเว็บไซต์ fittoday.info เป็นความรับผิดชอบของคุณเอง คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้บริการของคุณและผลที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนั้น

4.2 เราไม่รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ fittoday.info

การเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดการใช้บริการ

5.1 เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา โดยจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์

5.2 เราอาจสิ้นสุดการให้บริการหรือล็อคบัญชีของคุณหากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้