" " " "

พ่อแม่สร้างเรามาให้ต่อสู้กับวันข้างหน้า ไม่ใช่สร้างเรามาให้เดินตามผู้หญิง

คำคมมวยโดนใจ

พ่อแม่สร้างเรามาให้ต่อสู้กับวันข้างหน้า ไม่ใช่สร้างให้เรามาเดินตามผู้หญิงที่เค้าไม่ได้รักเราจริง