" " " "

ไฮไลท์มวยมันส์ๆ ศึกเพชรยินดี

คู่ที่ 1 เพชรอนุวัฒน์ น.อนุวัฒน์ยิมส์ VS เพชรท่าเรือ อ.กิจเกษม

คู่ที่ 2 เพชรส่องแสง เพชรเจริญวิทย์ VS นิโรจน์ ส.บุญมีฤทธิ์

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว ::: ข่าวมวย