" " " "

ไฮไลท์หลังชก ศึกมวยไทยพลังใหม่

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

คู่ 2 ทวนทอง ส.สมหมาย ชนะน็อกยก 5 คชศักดิ์ ท่าแซะยาสัตว์

คู่ 3 มีโชค บางกอกอะไหล่ยนต์ แพ้น็อกยก 2 วูฅอง พักยก 24

คู่ 4 พรพิทักษ์ สจ.โต้งปราจีน เสมอ รุ่งเรือง พี.เค.แสนชียมวยไทยยิม

คู่ 5 สิทธิชัย ส.บูรณ์ชัย แพ้น็อกยก 3 ฮิคารุ(ญี่ปุ่น) ฟูรุมูระยิม

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว ::: ข่าวมวย