" " " "

คู่ 2 ชาละวัน ส.สมหมาย แพ้น็อกยก 1 วูฅอง พักยก24

คู่ 3 เพชรปรีชา ส.การไฟฟ้า แพ้น็อกยก 4 ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว ::: ข่าวมวย