" " " "

ไฮไลท์มวยหลังชก ศึกจ้าวมวยไทย

26/11/2565

คู่ 1 ปฎักชัย ซินบีมวยไทย ชนะคะแนน พลายงาม ที.บี.เอ็มยิม

คู่ 2 ไพโรจน์น้อย ศรีสุริยันต์โยธิน แพ้คะแนน เก้าปฎัก(เพชรทวี) ซินบีมวยไทย

คู่ 3 ค๊อปเตอร์ ที.บี.เอ็มยิม ชนะคะแนน พลายพยัคฆ์ ส.สมหมาย

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว ::: ข่าวมวย