" " " "

ไฮไลท์มวยหลังชก วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
คู่ 2 นิเชาว์ นุ้ยสี่มุมเมือง ชนะคะแนน นพเก้า บ้านตากเรดิโอ

คู่ 3 เพชรมาลัย เพชรเจริญวิทย์ ชนะคะแนน รุ่งวิทยา ลูกเจ้าแม่ไทรทอง

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว ::: ข่าวมวย