" " " "

ข่าวมวย
นายสนามมวยลุมพินี เสี่ยชาย โกสปอร์ต ขอปรับชั้น 5 ลานเพื่อสำหรับที่จอดรถ

เสี่ยชาย จับมือกับ พลโทสุชาติ ขอเปิดสนามมวยลุมพินีแบบระบบเอาร์ดอร์ เพื่อมาปรับเปลี่ยนการจัดสนามมวยปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ในการถ่ายทอดสดของสนามมวยลุมพินี นอกจากนี้ยังจำกัดคนดูที่ 20 คน คุมเค้มกรรมและคณะพี่เลี้ยง จากนั้นจะมีการตรวจร่างกายของนักมวยจากคุฯหมอจาก รพ.จุฬาฯด้วยกันทั้งหมด ยังมีมาตรการกักตัวทีมงานพี่เลี้ยงก่อนขึ้นชก 4 วัน บิ๊กแดงยังมั่นใจด้วยว่าจะทำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในส่วนของการถ่ายทอดสดอีกด้วยส่วนการป้องกันทาง พล.สุชาติ ระบุว่าตนได้ทำเอกสารชี้แจ้งกับแพทย์สนามมวยไปยังฝ่าย ศบค.

ให้มีการตรวจร่างกายของทุกคนที่เข้มาร่วม ในการจัดแข่งขันของสนามมวยลุมพินี โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนขึ้นชกในเรื่องของการตรวจแบบพิเศษในการตรวจโดยการสวอปจมูกของนักมวยและคณะกรรมการ ต้องตรวจเพิ่มที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ก่อนขึ้นชก 2 วันแต่ถ้าผลตรวจของทุกคนออกมาแล้วก่อนการแข่งขัน 2 วัน ถ้าใครที่ตรวจแล้วมีบวกเป็นลบก็ให้มีการดำเนินการต่อไป หรือถ้าตรวจแล้วมีผลบวกต้องยกเลิกการจัดมวยลงทันที

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : ข่าวมวย