" " " "

ข่าวมวย

ประชุมขับเคลื่อน มวยไทย เข้าสู่ โอลิมปิก

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ กล่าวว่าการประชุมในวันนี้ คือการขับเคลื่อนวงการมวยไทยสู่โอลิมปิก และพลเอกอุดมเดช สีตบุตร ประธานอนุกรรมการ คณะกรรมการร่วมประชุม พลเอกสกุลชัย ศิริเรือง , นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ , พลโทนพพงศ์ ไพนุพงศ์ , พลโทจุลสีห์ บูรณะสัมฤทธิ์ , พลเรือตรีฤมล ฤทธิ์คำรพ , พลตรีสมชาย นายอะคร้าว แสงสิทธิ์ และนายนิธิพงษ์ กิมาวหา ทำหน้าที่เลขานุการการประชุมดำเนินการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิก ตามที่ท่านพลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการการ

มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกตามนโยบายของรัฐบาล​ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มวยไทยสู่สากล โดยความร่วมมือของภาครัฐ​และ เอกชน เข้ามาช่วยกันผลักดันกีฬามวยไทยให้เข้าสู่การแข่งขัน โอลิมปีก ระดับนานาชาติ เพื่อเป็นมาตรฐานของกีฬามวยไทย เนื่องจากในปันจุบันนั้นกีฬามวยไทยนนั้นกลายเป็นที่นิยมมากในโลกยุคปัจจุบันนี้ แฟนมวยไทยก็เยอะมากกว่าในอดีต จำนวนผู้ที่สนใจเข้ามาเล่นกีฬามวยไทยเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและที่อยากเป็นนักกีฬามายไทยอาชีพก็เยอะมาก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : ข่าวมวย