" " " "

ข่าวมวย

สิ่งที่ต้องทำอย่างเคร่งขัดในวันที่ 1 กันยายน นี้บังคับใช้ !!

ทนายสมาคมออกมาเผยถึงขั้นตอนในการที่จะจัดการแข่งขันมวยซึ่งจัดแบบระบบปิดตามที่ ศบค.ตั้งไว้ และจัดวางมาตรฐานเพื่อมุ่นหวังควบคุมเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป และใช้ในพื้นที่สีแดงและสิ่งที่สนามมวยหรือโปรโมเตอร์เองต้องปฎิตามคำสั่งอย่างเคร่งคัดนั้นก็คือ1.พื้นที่ของสนามมวยนั้นต้องเป็นพื้นที่กลางแจ่งเท่านั้นหรือพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้แบบสะดวก ตัวอย่างเช่น สนามมวยลุมพีนีที่ได้จัดที่ลาดจอดรถชั้น 5 ที่ใช้แทนสนามเดิมที่มีเครื่องปรับอากาศ หากหากใช้เป็นสนามมวย

ชั่วคราวนั้นผู้จัดตั้งจะต้องขออนุญาติกับทาง สนง.ก่อนทุกวัน 2.สนามมวยในตอนนี้ไม่สามารถให้มีใครเข้าชมได้เหมือนตอนที่สถานการณ์ปกติ3.และคนที่เข้าชมการแข่งขันนั้นในตอนนี้ถูกจำกัดแล้วเหลือเพียง 25 คนเท่านั้น 4.มีเวลากำหนดให้ปิดก่อน 21.00 น. 5.คนที่ทำการจัดการแข่งขันนั้นสิ่งที่ต้องมีเลยคือคู่มือมาตรการโควิค-19 ของทาง สธ. 6.หากได้รับใบจากทางกรมควบคุมโรคแล้วให้ไปนำเสนอกับทาง สนง. และ กกท.และข้อสุดท้ายนั้น 7. ทาง กกท. เองจะคิดและพิจารณาเองว่าได้เป็นไปตามที่ผู้ว่ากำหนดอนุญาติให้ทำการจัดการแข่งขันได้หรือไม่ ? ถึงจะมีคำสั่งให้จัดการแข่งขัน

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : ข่าวมวย