" " " "

ข่าวมวย

มีผลบังคับใช้ตลอดเดือนกรกฎาคม64 นี้เป็นต้นไป

ประกาศจากทีมงานเกียรติเพชรของเวทีมวยไทย 7 สี งดจัดการแข่งขันของสนามมวยในครั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบโควิท-19 ระลอก
3 รอบนี้ เพื่อเป็นการป้องกันสถานณ์การในครั้งมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเรียนให้พ่อแม่พี่น้องทราบโดยทั่วกัน เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชนต่อไป ถ้ามีความเคลื่อนไหวจะเรียนแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งโดยทั่วกัน ประกาศจากทีมงานเกียรติเพชร

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : ข่าวมวย