" " " "

นโยบายความเป็นส่วนตัว fittoday.info  

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม เว็บไซต์ของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เมื่อคุณลงทะเบียนใช้บริการหรือติดต่อเรา ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจประกอบด้วย:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณลงทะเบียน เช่น ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, และรายละเอียดการติดต่ออื่นๆ

ข้อมูลการใช้งาน: เว็บไซต์ของเราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณ เช่น การเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์, การคลิก, และอื่นๆ เพื่อวัดประสิทธิภาพและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ1.วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

เพื่อให้บริการและดำเนินการตามคำขอของคุณ: เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตอบสนองคำถามหรือคำขอความช่วยเหลือ

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์: เราใช้ข้อมูลการใช้งานเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา

เพื่อติดต่อกับคุณ: เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณให้เพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราผ่านทางอีเมลหรือวิธีการติดต่ออื่นๆ

เพื่อการตลาด: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อส่งข้อมูลการตลาด เช่น อัปเดตเกี่ยวกับสินค้าและบริการใหม่ ๆ โดยคุณต้องให้ความยินยอม

การเปิดเผยข้อมูล เราไม่ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณหรือตามที่กฎหมายกำหนดหรือคำสั่งศาล

พันธมิตรธุรกิจ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลแก่พันธมิตรธุรกิจเพื่อดำเนินการร่วมกันและพัฒนาธุรกิจ

ปฏิบัติตามกฎหมาย: เราอาจเปิดเผยข้อมูลหากเราเชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวจำเป็นตามกฎหมายหรือตอบสนองคำขอหรือกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อเก็บรวบรวมและติดตามข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยคุกกี้อาจประกอบด้วยที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์ ประเทศต้นทาง และหน้าเว็บที่เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเรา

การเก็บรักษาข้อมูลเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยและป้องกันด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่มีการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตที่สามารถรับรองความปลอดภัยได้อย่าง 100%

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยเราอาจปรับปรุงนโยบายความปลอดภัยนี้เป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงและสอดคล้องกับวิธีการใช้งานของผู้ใช้และกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ โปรดตรวจสอบนโยบายความปลอดภัยเป็นประจำเพื่อทราบข้อมูลที่อัพเดต

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยของเรา โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ [email protected]