" " " "

เกิดเป็นคน ต้องรู้จักบุญคุณคน 

คำคมมวยโดนใจ

คำคมมวยโดนใจ

เกิดเป็นมนุษย์ต้องรู้จักเคารพและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : ข่าวมวย

FIGHT TODAY