" " " "

 ข่าวมวย

สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นั่งนายกกีฬามวยอาชีพสมัยที่ 16

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ปี 2564 บาซาร์เธียร์เตอร์ มีการประชุมสามัญครั้งใหญ่ในประจำปี 2564 ด้วยวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬามวยไทยอาชีพ มาเป็นสมาชิกได้ให้ยกมือรับรองเป็นเสียงเดียวกันว่าให้ นาย สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นั่งนายกสมาคมอย่างไร้คู่แข่ง เป็นสมัยที่ 16 โดยมีตัวแทนกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมเข้าสังเกตการณ์ทุกขั้นตอน  กีฬามวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทย พูดว่าจะอนุรักษ์ รักษาแม่ไม้มวยไทยให้คงอยู่จนถึงชั่วลูกชั่วหลาน สิ่งใดที่เป็นอุปสรรค์จะแก้ไขให้บรรลุล่วง เพื่อให้เป็นไปตามอันดีของทุกฝ่าย ตนพร้อมที่ต้องจะปฎิบัติหน้าที่โดยยึดหลักสุจริตเป็นธรรม และนโยบายในการทำงานของอนาคตอีกด้วย จะต้องมีกฎเกณฑ์เข้มข้น เช่นประสานงานกับการกีฬาแห่งประเทศไทย

ตั้งให้คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการสนับสนุน แก้ปัญหาให้ถูกตรงตามจุด เช่นแก้ปัญหาการล้มมวย อีกทั้งมีการผสานงานกับคณะกรรมการโอลิมปิกผลักดันให้นักกีฬามวยไทยเร็วที่สุด เพราะเป็นกีฬาที่คาดหวังของคนไทยที่จะได้เห็นเหรียญรางวัลในจำนวนมาก และยังได้ฝากถึงวงการมวยทั้ง 7 ประเภท ว่าให้คำนึงถึงความถูกต้อง ปฏิบัติตามหน้าที่โดยยึดหลักสุจริต รวมถึงกรรมการ ทั้งนี้ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่ดำเนินการไปแล้ว รวมถึงการแถลงผลงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ เป็นนายกสมาคมตั้งแต่ในปี 2534 – 2563 รวมเป็นการดำรงค์ตำแหน่ง ทั้งหมดจนถึงในปี 2564 รวมปีนี้เป็น 16 สมัย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก >>> : ข่าวมวย