" " " "

 

 

 

ข่าวมวย

ร่วมใจ ให้กีฬามวยไทย เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะมวยไทย

นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับวงการมวยไทย ที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะมวยไทย ภายใต้การส่งเสริม จากคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร “ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ” พร้อมด้วยกรรมการสมาคม และครูมวยไทยรวมถึงนักมวยที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย ได้เดินทางไปขอพบ “ส.ส.ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ” และ “ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา” เพื่อขอขอบคุณที่คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งเสริมและผลักดัน กีฬามวยไทย ในฐานะ “ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะมวยไทย” วันที่ 10 พ.ย. 64 ณ โถงกลาง อาคารรัฐสภา ตัวแทนจากสมาคมนักกีฬามวยไทย ที่ได้เดินทางไปขอพบ ส.ส.ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ และ ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา เพื่อขอขอบคุณนั้น ได้แก่นาย

“ขจร พราวศรี”, “ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรมะ” รองประธานสภามวยไทยโลกฯ, “มีศักดิ์ รัฐกุล” ประธานฝ่ายกฏหมายสมาคมฯ ร่วมด้วย ครูมวยไทย ว่าที่ร้อยโท “ธีรวัฒน์ ยิ้วยิ้ม”, “ผศ.สุรัตน์ เสียงหล่อ”, “อำนวย เกษบำรุง” และนักมวยไทยชื่อดังอีกมากมาย เช่น “บัวขาว บัญชาเมฆ” เป็นต้น “ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา” ได้เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมาธิการกีฬา พร้อมที่จะช่วยเหลือ คนในวงการกีฬาทุกด้าน ร่วมถึงกีฬามวยไทย “ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ” ได้ออกมากล่าวว่า กีฬามวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติ ทำให้มีโอกาสที่จะเป็นศิลปินแห่งชาติ โดยทาง “ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา” ได้ส่งเรื่องไปที่กระทรวงวัฒนธรรม จนกระทั่งกีฬามวยไทย ได้รับการยกย่องในฐานะ “ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะมวยไทย” ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับวงการมวยไทยเป็นอย่างมาก ทำให้นักกีฬามวยไทยทุกคนตั้งใจฝึกฝนมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ทำให้คนในวงการมวยไทยทุกๆคนต่างรู้สึกดีจัย จึงต้องรีบเดินทางมาขอพบเพื่อแสดงความขอบคุณ เรื่องการที่นักมวยไทย จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ นั้นถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม ส่วนศิลปินแห่งชาติของไทย มีสาขา ศิลปะการแสดง, วรรณศิลป์, ทัศนศิลป์ และ ศิลปะสถาปัตยกรรม และกีฬามวยไทยก็ได้รับการสรรเสริญถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดจริงๆ ทางด้าน “บัวขาว บัญชาเมฆ” ได้เปิดใจว่า ผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก ที่กีฬามวยไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก >>> : ข่าวมวย