" " " "

ข่าวมวย

2 สมาคมมวยไทย จับมือกันเพื่อสงเสริมกีฬามวยไทยให้ดีมากยิ่งขึ้น

ผู้ว่าการกกท. อย่าง “ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี” เชิญ สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (IFMA) และ สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ (IMSA) ประชุมเพื่อส่งเสริมและพัฒนามวยไทย ให้ดียิ่งขึ้น กกท. หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดย ผู้ว่าการกกท. อย่าง “ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี” ก็ได้เชิญ เลขาธิการสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (IFMA) อย่าง “มร.สเตฟาน ฟ็อกซ์” และ นายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ (IMSA) อย่าง “คุณสามารถ มะลูลีม” มาประชุมแนวทางการทำงานเพื่อการพัฒนากีฬามวยไทย ให้ไปไกลระดับสากล การประชุม ได้ข้อสรุปดังนี้ 1. ก็ได้ข้อสรุปว่า สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ (IMSA) ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

โดยจะส่งเสริม กีฬามวยไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก 2. สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ (IMSA) ก็ได้ร่วมมือกับ สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (IFMA) ในการสนับสนุนมวยไทย ให้ไปไกลระดับสากล โดยสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ (IMSA) จะรีบเดินเรื่องตามข้อกำหนดขององค์กร ต่อต้านการใช้สารกระตุ้นต้องห้ามโลก (WADA) และดูแลความปลอดภัยของนักมวยเป็นอย่างดี และ ให้มีการตัดสินที่เป็นธรรมที่สุด ในการจัดการแข่งขันทุกระดับและทุกครั้ง อีกด้วย และยังได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างทั้ง 2 องค์กรนี้ ต่อไปในอนาคต โดยมี การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นพยาน อีกด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก >>> : ข่าวมวย