" " " "

คำคมมวยโดนใจ
ทำเรื่องเล็กๆให้คล่อง แล้วค่อยไปทำเรื่องใหญ่และฝึกฝนการอดทนได้ในทุกๆด้าน และจะผ่านไปได้โดยสำเร็จ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : ข่าวมวย